Kurzy komunikace v kostce

ZBAVÍM VÁS STRACHU Z PREZENTOVÁNÍ

Odvykli jsme si naslouchat. Někdy s plnou pozorností ani neposloucháme druhé, a o to méně ve skutečnosti pozorně posloucháme sami sebe. Neuvědomujeme si své automatické návyky v běžné komunikaci. Přitom to jsou právě ony, kterými si při prezentování na veřejnosti hážeme klacky pod nohy.

Poslechněte si sami sebe, jak komunikujete na denní bázi: když si povídáte přáteli, s rodinou, píšete emaily, telefonujete, chatujete. Tady všude používáte komunikační dovednosti.

Mluvíte příliš rychle nebo příliš rozvláčně?

Máte problém utřídit si rychle myšlenky?

Rozhodí vás nečekané otázky?

Objevují se u vás slovní parazity?

Máte pocit, že váš proslov je složitý, nebo že se do něj často zamotáte?

NEJSTE V TOM SAMI

Komunikace je sada dovedností, které potřebujeme a využíváme dnes a denně a jejichž zvládnutí je po nás neustále vyžadováno, ale nikde nás pořádně neučí. Chcete změnit své komunikační a prezentační návyky? Začněte od začátku.

JAK UČÍM?

  • Identifikuju vaše nesprávné i dobré komunikační návyky.
  • Vysvětlím vám, proč používáte určité typy nesprávných návyků a jak se jich zbavit, v čem spočívají správné návyky a jak je začít používat. To vše na praktických ukázkách a příkladech.
  • Interaktivní kurz bude vaším testovacím pódiem. Budete si postupně krok za krokem formou krátkých projevů a a cvičení trénovat nové návyky a dovednosti.

PROČ JE DŮLEŽITÉ OVLÁDAT ŘEČ TĚLA

Podle různých studií je až 70 % naší komunikace předáváno neverbálně, tedy jen 30 % dojmu tvoří obsah. Řeč těla výrazně ovlivňuje dojem z vašeho vystoupení. A je tím, co na vás nejvíce prozrazuje trému. Ovládnutím svých neverbálních návyků dokážete nejen výrazně dostat pod kontrolu trému, ale i pozitivněji zlepšit vnímání vašeho vystoupení.

PROČ JE DŮLEŽITÉ UMĚT PRACOVAT S HLASEM

Právě to, jakým způsobem dokážete využít a ovládnout váš hlas, je tím, co posluchače na vašem vystoupení zaujme, výrazně vám pomůže snížit trému a zlepšit váš celkový projev. Naučíte se poslouchat a přemýšlet o tom, o čem mluvíte.

JAK VYTVOŘIT A PŘIPRAVIT DOBRÝ PROJEV

Co umí každý dobrý řečník? Zaujmout svým projevem a přijít se zajímavou pointou. Strukturovat svůj projev, mluvit zajímavě a zbavit monotónnosti ve svém projevu se vám osvědčí nejen během prezentací, ale i mezi přáteli a ve vaší běžné komunikaci.

JAK ZLEPŠIT PŘESVĚDČIVOST

Dozvíte se, co nesmí ve vašem projevu chybět, kdykoliv něco důležitého vysvětlujete. Naučíte se, kterak vysvětlit složité věci jednoduše a které řečnické návyky činí váš projev více důvěryhodným. Odbouráte nežádoucí slovní spojení.